Skip to main content Skip to search

Управління торговим підприємством

Управління торговим підприємством — универсальный программный продукт, который обеспечивает комплексную автоматизацию всех процессов предприятия, ведущих любую коммерческую деятельность.

С помощью такого инструмента удается обеспечить эффективное функционирование предприятия, создать основу для успешного развития современной компании.

Программный продукт Управління торговим підприємством является облегченным вариантом программы 1С:Підприємство.

Функциональные возможности программы Управління торговим підприємством обусловлены наличием нескольких подсистем

Благодаря встроенным в программу мощным аналитическим инструментам, в автоматическом режиме формируется любая статистическая информация, по результатам которой возможно, при необходимости, быстро разработать новую стратегию ведения бизнеса.

 • контролювати замовлення, формувати звіти по їх обробці;
 • планувати нові закупівлі, враховуючи залишки на складі;
 • аналізувати історію взаємодії з клієнтами (СRM);
 • вести повний контроль над грошовим обігом компанії;
 • вести платіжний календар;
 • виявляти можливі заборгованості;
 • автоматично нараховувати заробітну плату, в т.ч. відпускні, лікарняні, відрядні й інші виплати з розрахунком по середньому;
 • ефективно налагодити складський облік;
 • вести роздрібну торгівлю, наявна можливість підключення торгівельного обладнання;
 • облік виробництва з розрахунком планової собівартості продукції, виробничих послуг і напівфабрикатів;
 • вести повноцінний кадровий облік і управління персоналом;
 • нарахування податків і формування регламентованих звітів.

Преимущества Управління торговим підприємством

Управління торговим підприємством — универсальный программный продукт, ориентированный на массовое использование. Рост популярности программы обусловлен наличием целого ряда преимуществ:

ведение всех видов учета

контроль закупок

отслеживание оборота

планирование и анализ торговых операций

оптимизация работы предприятия

формирование эффективного ценообразования

интеграция с другими программными продуктами 1С:Підприємство

автоматизация расчет заработной платы, формирование регламентированной отчетности

ведение нескольких предприятий со своими базами данных

В разработке программного продукта Управління торговим підприємством принимали участие украинские специалисты, что позволило адаптировать функционал программы под особенности управления торговым предприятием на украинском пространстве. Также при формировании регламентированных отчетов учтены требования украинского законодательства.

Удобный и простой интерфейс позволяет быстро получить навыки продвинутого пользователя.